Verlieskunde

Doel Verdiepen in de toolbox van de sociaal werker als verliesbegeleider.
Doelgroep
1. Sociaal werkers vakgroep Wmo psychosociaal.
2. Overige werkers SWT.
Resultaat Sociaal werkers hebben hun toolbox als verliesbegeleider verder kunnen uitbreiden.
Omschrijving Sociaal werkers komen in aanraking met rouwende burgers bij/na overlijden (van jong tot oud, al dan niet traumatisch), maar ook bij (v)echtscheiding (partnerverlies en jong ouderverlies), ziekte (gezondheidsverlies & levend verlies & mantelzorgerrouw), eenzaamheid en thuisloosheid (sociaal netwerkversies & multiloss), verwardheid (verlies van regie en helderheid).
Niet iedere burger komt met directe rouw-gerelateerde vragen maar worstelt wel met de verliesgerelateerde stress. Hoeveel burgers worstelen met oud zeer dat een destructieve uitwerking heeft op de kwaliteit van leven? Hoeveel rouwende burgers komen in de medische en de GGZ-molen terwijl ze in de 1e lijn preventief geholpen zouden kunnen worden?

In deze training staan we stil bij vragen als: wat is er vanuit de Verlieskunde bekend over rouw, over multimethodische verliesbegeleiding? Wat voor rol hebben sociaal werkers bij rouwende burgers?
Deze vragen worden beantwoord door Herman de Mönnink. Herman is grondlegger van Verlieskunde en van Multimethodisch Sociaal Werk waarover hij twee boeken schreef. Hij is voorstander van verdiepend sociaal werk: deskundige sociaal werkers die zelf de eerste stappen in de verliesbegeleiding doen in plaats van te snel doorverwijzen naar (dure) 2e lijns maatwerkvoorzieningen.

Trainer Herman de Mönninck van Verlieskunde.
Aantal bijeenkomsten
1
DeelnamekostenEenheidStuksprijsTotaal Incl.


Opleidingsdata en inschrijven

Klik op inschrijven achter de training van uw keuze om het inschrijfformulier te openen.
Naam opleidingVrijStartEindLocatieInschrijven
      
VerlieskundeWordt gepland bij voldoende animoInschrijven